Appropå ”Gretaeffekten” i hela världen i dag fredag 15 mars 2019

Med anledning av klimatstrejken, vill vi lärare säga till er ungdomar att vi gör allt vi kan, och kommer att fortsätta att göra allt vi kan för att ge er de verktyg som ni behöver för att anta de utmaningar som både nuet och framtiden bjuder oss. Ni kommer att behöva vässa era ”21 st century skills” som vi arbetar med i skolan. Det handlar om att argumentera, träna retorik, vara källkritiska, hantera digitaliseringen, lära och se historia, tolka, analysera, försöka förstå och lära om miljön och världen, samarbeta med andra och våga ta plats! Vi och ni har ett viktigt jobb som pågår och väntar. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något.

 

Kicki, Thomas, David och Bosse SAM – int.IMG_0285

Läslyft blir Lärlyft?

Vi närmar oss slutet på detta läsår då vi arbetat med Läslyftet som kompetensutveckling. Vi har lärt oss att språkutveckling sker hela tiden, i alla ämnen, och att det är alla lärares ansvar, inte bara språklärarnas att lyfta elevernas läsande och skrivande. Vi har tillsammans läst och diskuterat mängder av artiklar: om kritisk läsning, om textanalyser, om olika läsarter, om läsning i yrkesämnen mm. Vi har utvecklat vår undervisning och har fått verktyg för att utveckla våra arbetssätt, som kan leda till ökad språkutveckling hos våra elever. Även om vi avslutar Läslyftet med stadsbidrag så kan vi fortsätta Läslyfta, eller kanske vi ska kalla det Lärlyfta? Skolverket har nämligen bytt och utvidgat både namn och innehåll i portalen, från Läslyftet till Lärlyftet.

En av modulerna jag själv tittat närmare på är den nya modulen för svensklärare som handlar om perspektiv på litteraturläsning. Här hittar jag en intressant artikel skriven av professor Anders Öhman, vid Umeå Universitet, Att Skugga intrigen. Ungefär i samma veva som jag hittar och läser artikeln, möter jag Öhman i ett annat sammanhang, i en kurs jag just nu läser, Ungdomsromanen i samtiden vid Umeå universitetet. Både i kursen och i modulen om litteratur får jag möta hur Anders Öhman lyfter en sorts litteraturdidaktisk metod för läsning, då man fokuserar på intrigen i en berättelse. Mer om intrig och vad det innebär finns att läsa i Litteraturdidaktik, fiktion och intriger (Öhman, 2015). Metoden att skugga intrigen, fokuserar på händelseförloppet (intrigen) med dess syfte och tilltal i en fiktion. Genom att skugga intrigen kan man komma in på frågor som: Vad hände med den eller den karaktären? Varför gjorde hon inte så i stället? Vad betyder det att hon stannade kvar? De möjliga frågorna är oändliga men poängen är att utgå från förståelsen av berättelsen.

Varför ska vi då ägna oss åt att gå in på djupet i en fiktiv värld, när det är så mycket annan läsning som vi måste göra? Läsningen har enligt tradition ofta handlat om att man ska lära sig att läsa kritiskt. Det är självklart viktig läsning, men om man bara fokuserar på det kan det leda till att läsaren på förhand distanserar sig från berättelsen för att försöka hitta felaktigheter eller något att vara kritisk mot, eller kanske läsaren specifikt letar efter könsroller, ideologier. Kritisk läsning är ett måste, men för att kunna behärska kritisk läsning, krävs att man tagit del av hela berättelsen. Man måste först uppleva för att kunna reflektera över vad man upplevt, menar Öhman. För att elever ska kunna göra analyser av det lästa, få syn på frågor som texten vill ställa, så behöver de få god läsförståelse. En läsare behöver utveckla en förmåga att omvandla ord till bilder, man behöver det för att bli fångad av historien, och fortsätta läsa.

Det jag tagit del av hittills i nya Lärportalen har inspirerat mig att ta reda på mer! Jag ser fram mot att fortsätta läsa mer om att skugga intrigen, jobba med det med eleverna samt fortsätta hitta nya områden att arbeta med, tillsammans med kollegor och elever.

 

 

En eftermiddag på Stockholms universitet!

_TJA4930Den 15 mars var det dags för våra drygt åttio treor på Samhällsvetenskapsprogrammet att besöka Öppet hus på Stockholms universitet. Med ena benet i gymnasiet och det andra på väg ut ur gymnasiet, kan det vara kul och intressant att få en inblick i universitetsvärlden. Vi fick gå på många intressanta prova på-föreläsningar som väntade i hörsalarna, det handlade om nationalekonomi, genusvetenskap eller pedagogik och mycket annat. Det bästa av allt kanske var de guidade turerna av studentkåren och också att få höra mer om studentlivet.

Stämningsfullt Luciatåg

 

luciatag-2

Vad är en Luciadag utan Luciatåg? I år fick vi avnjuta ett stämningsfullt klassiskt men också modernt luciatåg framfört av elever på Samhällsvetenskapsprogrammet. Framförandet inleddes med versläsning av Lucia. Verserna brukar ju av tradition ha något viktigt att förmedla om frid och fred. Så även detta år. Versen som lästes av Lucia (egenproducerad av eleverna själva) handlade om jämlikhet och om alla människors lika värde, den handlade om öppenhet och tolerans i vårt samhälle. Genom hela framträdandet löpte en röd tråd spunnen av både allvar och humor, så nu bär vi  med oss det hela dagen, tack alla elever!

 

En dag med fokus på lugn och ro

I dag är en dag med fokus på lugn och ro på Samhällsvetenskapsprogrammet. I en allt mer stressad miljö behöver vi i bland stanna upp och tänka till, varva ner och ta det lugnt. Samhällsvetenskapsprogrammet är det största programmet på Rodengymnasiet med flest antal elever, här samsas 224 elever i en korridor (och vi lånar lite utrymme av ekonomerna). Det kan lätt bli lite trångt och när alla ska förflytta sig samtidigt krävs det högertrafik och att man planerar sitt vägval. Arbetsro är också viktigt för att kunna plugga och kunna koncentrera sig, så i dag den 8 december är det därför dags med en dag där lugn och ro är i fokus. Vi startade upp med yoga i aulan på morgonen för att sedan fortsätta  övriga lektioner, och då med tanken att försöka att stressa mindre, fokusera på studierna och ta det lite lugnt…

yoga

BFL-mässa och avslut…

Så har det till slut gått två år sedan vi startade implementeringen av BFL, formativt arbetssätt eller vad vi nu vill kalla det. Vi har under två år hunnit med så mycket. Vi har haft workshops kring nyckelstrategier, vi har läst litteratur, vi har arbetat med kollegialt lärande i TLC-grupper och vi har haft besök av Dylan Wiliam. Det sista året har alla lärare på skolan arbetat i egen valda fördjupningsgrupper kring formativt arbetssätt och BFL, och då fortsatt med strukturen kring TLC – möten. Vi har delat, prövat, utvecklat metoder och arbetssätt!

Här är några exempel på vad några fördjupningsgrupper har arbetat med under året: Att skapa former för högkvalitativa grupparbeten, att arbeta med elevernas bearbetning av feedback, att skapa metoder för att förbättra och förenkla arbetet med matriser, att utveckla kamratbedömning, SNI (Samhällsvetenskapliga frågor med ett Naturvetenskapligt Innehåll, ett sätt att arbeta elevaktivt inom naturvetenskap, som anknyter till BFL), att utforma en provfrågebank med högkvalitativa frågor, att utveckla metoder och verktyg för att få eleverna att äga sitt lärande t ex genom metaskrivande, att skapa ett bibliotek av elevarbeten på olika nivåer, att utveckla OneNote som verktyg i arbetet med BFL, att utarbeta av metoder för att få teknikelever att ta vara på och använda feedback och självreflektion i alla ämnen.

På vår BFL – mässa som gick av stapeln 13 juni 2016, visade alla grupper upp vad de arbetat med under läsåret. Det var mycket imponerande att se alla gruppers arbeten presenteras under mässan. Något som genomsyrade presentationerna var att elevernas röster (och ansikten) både hördes och sågs, i form av elevmedverkan, i filmer, intervjuer eller textexempel mm. NU kan vi bygga vidare på våra färdigheter, kunskaper och nya erfarenheter som vi tillägnat inför framtida projekt! Vi riktar in siktet mot Läslyftet!

Läslyftet på Rodengymnasiet 2016/17!

Vårt två år långa BFL – projekt går nu mot sitt slut, men den formativa bedömningen och det formativa förhållningssättet kommer leva vidare i vår undervisning här på Rodengymnasiet. Det formativa kommer att smälta in på ett naturligt sätt i vår nya gemensamma satsning, Läslyftet. Läslyftet är en fortbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare som bygger på kollegialt lärande. I Läslyftet deltar samtliga lärare i alla ämnen, samt bibliotekspersonal. Syftet med Läslyftet är att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen i alla ämnen. För mer information om Läslyftet, gå in på länkarna nedan.

Läslyftet – Skolverket

Läs – och skrivportalen