Guldkampen 2015 – aktivitet för ökad gemenskap

10 september 2015

Rodengymnasiet startar upp varje läsår med en aktivitet, Guldkampen, för att stärka sammanhållningen och för att elever och lärare på de olika programmen ska lära känna varandra bättre. Alla elever på skolan är indelade i ca 70 olika blandade grupper där de promenerar en slinga på f.m., som består av åtta stationer och en på e.m., som även den består av åtta stationer. Vid varje station finns en grupp lärare som har en uppgift kopplad till ämnet och som eleverna tillsammans ska försöka klura ut. Varje uppgift som eleverna löser ger en chokladguldpeng i belöning. Den grupp som lyckas samla ihop flest guldpengar vinner fina priser!

Bild 1

Elever från år 1-3 samarbetar kring ett problem och lärarna instruerar.

 

Bild 2bild 3

Prisutdelningen ägde rum 24 september 2015 i Rodengymnasiets nybyggda matsal. Vinnarna samt ansvariga lärare för Guldkampen Fredrik Carlnäs och Mia Bäcklund ser ni på bilden nedan.

bild 4

Mia Bäcklund