Drömstaden!

 

Norrtälje hamn är en av flera nya stadsdelar i Norrtälje och fullt utbyggt kommer ca 4500-5000 människor att bo där i framtiden. Framtiden tillhör ju våra ungdomar och elever och särskilt glädjande är då att Norrtälje kommuns projektplanerare , Norrtälje handelsstad och även ”byggherrar” som bostadsbolaget Index, visar intresse för vad våra ungdomar tycker om samhället, framtiden och städernas utveckling.

I vårt tema drömstaden har vi haft förmånen att besöka projektkontoret i hamnen, bygget av Norrtälje torn i hamnen och även fått delta i en workshop om ”Drömstaden” där eleverna fått komma med idéer och tankar om stadsutveckling, vilka även kommer att delges officiellt i den vidare planeringen av den nya stadsdelen hamnen.

”Hållbar utveckling”, ”Mångfald” och ”Naturnära upplevelser” var teman som grupper i Sam-internationell åk 2:s idéer kretsade kring. Framtiden ser ljus ut.  🙂

David Karlsson, förstelärare Sam-internationell.