E2 – Microsoft Educator Exchange 2015 i Seattle

28 april 2015

Vi startade dagen med våra svenska kollegor Helena Kvarnsell, Björknässkolan, och Elisabeth Nagy, Franska skolan, med en frukost på hotell Courtyard Bellevue. Efter en diskussion och planering över veckans olika aktiviteter, tog vi en tidig lunch för att få energi inför examinationen till Microsoft Certified Educator.

1. Energizing lunch, MCE

28 april 2015

Välkomstmöte på Western hotel med samtliga 260 delegater från 87 olika länder. Vi mötte vår kollega Roisin Rice som också är vår samarbetspartner från S:t Mary´s College i Derry, Nordirland.

2. Roisin Rice, Swedish Partners Microsoft Expert Educators

29 april 2015

Vi möttes på morgonen av en Excelorkester när vi kom fram till Microsoft Campus. Därefter hade vi en Djembesession, där alla trummade i takt. Efter att vi hade vaknat till ordentligt, lyssnande vi på en Keynote av Vice President for Microsoft Worldwide Education, Anthony Salcito. Vi hade ett stort Teach Meet där samtliga delegater presenterade sina individuella tävlingsbidrag och i samband med det förde en dialog med övriga MIEE:s, globala utbildningsföretag och representanter från olika regeringar världen över.

4. Teach Meet 29 april 2015

29 april – 1 maj 2015

Senare samma dag på eftermiddagen blev vi indelade i grupper med deltagare från olika länder och världsdelar. Vi fick en Challenge att skapa en läraktivitet där vi skulle presentera övergripande mål, specifika instruktioner och en plan för genomförande. Det var en intressant men samtidigt svår uppgift, eftersom den skulle vara applicerbar på olika stadier och i olika kulturer, med delvis olika förutsättningar. Dagen efter fick vi fortsätta arbetet som skulle resultera i en skriftlig inlämning under torsdagen och med en muntlig presentation på fredagen. Uppgiften bedömdes med hänsyn till kreativt användande av IKT-verktyg i kombination med god pedagogik.

5. Challenge group 6 6. Challenge group 8

1 maj 2015

Efter att vi hade haft våra presentationer och intagit en supersmarrig lunch, var det dags för Fireside chat med en överraskningsgäst. Rykten cirkulerade friskt bland deltagarna om att Bill Gates, Satya Nadella eller någon annan skulle vara denna gäst. Med ett stort jubel klev Microsofts VD, Satya Nadella, in på scenen. Han berättade om Microsofts framtidsvisioner generellt och i synnerhet om hur företaget vill arbeta med utbildning på ett globalt plan. Han var väldigt öppen och personlig i sitt framförande och till vår stora glädje blev det mer en dialog där deltagare kunde ställa frågor och få uttömmande svar.

7. Satya Nadella

Våra intryck från E2 – Microsoft Educator Exchange 2015 i Seattle är att det bästa lärandet sker genom att dela erfarenheter och att lära av varandra, vilket ligger i linje med modern pedagogisk forskning.

Det borde enligt vår uppfattning organiseras liknande projekt mellan olika skolor inom ramen för exempelvis en kommuns skoluppdrag, där IKT, kollegialt lärande och erfarenheter kan knytas starkare mellan olika enheter. En tanke är att kommuner också skulle kunna göra detta som kommunövergripande projekt i större utsträckning än vad som redan pågår på många håll.

Vi konstaterar sammanfattningsvis att Rodengymnasiet och Sverige ligger bra till i detta arbete och har goda förutsättningar att höja nivån ytterligare. Det som imponerade mest på oss är hur många lärare i länder med betydligt sämre förutsättningar gör ett enastående arbete med små medel och lyckas skapa innovativt lärande för eleverna.

Jonas Gustafsson och Fredrik Carlnäs